» PDF-filer (*.pdf)


Pdf-filer utvecklas av Adobe och var fram till mitten av 2008 ett propertiärt format. Men nu har Adobe släppt formatet fritt vilket innebär att vem som helst kan utveckla program för att läsa och skapa pdf-filer helt gratis

Problem med Pdf-dokument
Det finns för närvarande 9 olika versioner på pdf-dokument. Så när en läsplatta påstår att den kan läsa pdf-filer så behöver inte det innebära att den klarar av alla filer som finns. Detta är dock ett litet problem då det inte kommit mycket nytt som är intressant för e-bokläsare sedan 2001.

Ett mycket större problem är i så fall att pdf-dokument är statiska och de flesta är designade för att passa på en A4-sida, då detta är det vanligaste utskriftsformatet. Men eftersom ett A4 papper är ungefär 14,4 tum och skärmen på e-bokläsare oftast bara 5 till 10 tum så blir det problem att passa in all text.

Tillverkarna av läsplattor har löst detta på lite olika sätt. Exempelvis genom att ta bort marginalerna och låta användaren läsa i landskaps vy (ställa läsplattan på sidan så att skärmen blir bredare) eller genom att låta användaren bläddra i sidled. Ingen av dessa lösningarna är dock speciellt bra.

Det finns en bättre lösning, PDF reflow, dock så är den väldigt ovanlig och finns bara på ett fåtal läsplattor.

PDF Reflow
PDF reflow är en väldigt användbar funktion som gör att texten i pdf-filen behåller sin storlek även om storleken på fönstret/skärmen ändras genom att göra raderna kortare. Om läsplattan inte stödjer PDF relfow så blir man tvungen att zooma ut för att få med all text vilket kan göra texten oläsbar.

Pdf-reflow exempel

I exemplet ovan så har pdf-läsaren till vänster aktiverat reflow och texten blir läsbar även om man läser i ett litet fönster. Pdf-läsaren till höger som inte använder reflow blir däremot tvungen att använda zoom för att få med all text vilket gör texten oläsbar. Om du använder Adobe Acrobat Reader så kan du testa själv genom att aktivera reflow under view-menyn (på Svenska heter det Omforma flöde och finns under visa-menyn), du kan också trycka ctrl+4 när du har startat Acrobat Reader.

Storleks problemet kan också avhjälpas genom att e-böckerna formateras till ett mindre format innan de görs om till pdf-filer, detta är dock inte speciellt vanligt.

Pdf-filer kan komma med eller utan DRM så det är viktigt att kolla upp om läsplatta stödjer DRM-skyddade pdf-filer om man planerar att köpa mycket pdf-böcker.