» Batteritid


Batteritiden som anges för läsplattor kommer direkt från tillverkaren och stämmer sällan speciellt bra med verkligheten. Värdet kan ändå vara intressant att ha då man kan använda det för att jämföra mellan olika läsplattor från samma tillverkare.

Batteritid i sidor
Tillverkare har lite olika sätt att ange batteritid. Det vanligaste är att ange hur många sidor en e-bokläsare klarar av att visa, detta används på e-bokläsare med skärm av e-papper då den skärmen endast drar ström när man byter sida (detta stämmer dock inte helt vilket vi snart återkommer till). Vissa tillverkare anger batteritid i timmar eller dagar i stället då skärmen drar konstant ström. Det gäller framförallt läsplattor som har LCD skärmar.

Tänk på att en sida i en läsplatta inte behöver vara samma sak som en sida i en vanlig bok. Eftersom en läsplatta oftast är mindre än en vanlig bok så får det inte plats lika mycket text på varje sida. Så om du tänkt läsa en bok som är 500 sidor lång så krävs det ofta mycket fler sidvändningar på läsplattan. Antalet sidor beror också på vilken storlek du har valt på texten.

Drar läsplattor ström konstant
Tillverkare brukar ange att fördelen med e-pappersskärmar är att det bara drar ström när man ändrar vad som visas på skärmen. Detta är sant men lite missvisande då läsplattan har annan elektronik som drar ström även om man inte byter sida. Det betyder att om en tillverkare hävdar att batteriet håller för 7 500 sidor så stämmer det bara om man bläddrar igenom alla sidor direkt efter varandra.

Som exempel kan vi tänka oss en e-bokläsare som kan visa 7 500 sidor också har en gräns på 3 veckor stand-by tid. Det skulle innebära att om du låter e-bokläsaren ligga i en och en halv vecka så har du bara halva batteritiden kvar vilket motsvarar 3 750 sidor.

Vad drar ström i en e-bokläsare
Det finns ett antal saker som påverkar batteritiden i en läsplatta. Vissa e-bokläsare stänger inte av sig helt när man stänger av dem utan går in i ett stand-by läge där de drar minimalt med ström. Detta är för att de skall starta snabbare när du vill använda den. Men om man vet om att man inte skall använda sin läsplatta på ett par dagar så kan det vara lönt att stänga av den helt. Det görs oftast genom menyn och varierar mellan läsplattorna, konsultera din instruktionsbok.

Vissa e-boksformat kräver mer processorkraft att läsa än andra vilket betyder att det går åt mer ström att öppna sådana. Enkelt sätt kan man säga att bilder och text med mycket formatering kräver mycket medan ren text kräver lite. Ljudfiler drar så klart mycket ström.

Det krävs mer ström att läsa från minneskortet än vad det gör att läsa direkt från det inbyggda minnet i e-bokläsaren. Så om man skall ut och resa och kommer att ha problem att ladda sin läsplatta så kan det vara värt att ladda över filerna från minneskortet till läsplattan. Att skriva information drar också mer ström, det kan exempelvis vara om man lägger till anteckningar eller bokmärken.

Tips för bättre batteritid
* Spara böckerna direkt i läsplattan i stället för på minneskortet.

* Stäng av läsplattan helt genom menyn då du inte skall använda den så ofta.

* Minska storleken på texten så att du inte behöver byta sida lika ofta.

* Använd helt textbaserade filformat framför bilder och bildbaserade filformat.